Thông báo

Ứng dụng Hust Alumni đã được cập nhật lên phiên bản mới. Vui lòng truy cập cửa hàng ứng dụng và tìm kiếm ứng dụng “Hust Alumni 2.0” để cài đặt.