Ngày này 50 năm trước, 500 sinh viên BK xếp bút nghiên lên đường bảo vệ tổ quốc

Đây là những bức ảnh được chụp vào đúng ngày tiễn đưa một thế hệ hào hùng của Bách khoa ra mặt trận. Đã tròn 50 năm kể từ ngày chia tay năm ấy, những người lính Bách khoa vẫn nhớ rõ câu nói của Bí Thư Đảng Uỷ Bùi Nguyên Cát : “Xin được sửa lại câu “ra đi giữ vững lời thề/ đánh tan giặc Mỹ mới về quê hương; vế 2 đổi thành như sau: “đánh tan giặc Mỹ mới về Bách Khoa””

SVBK bảo vệ tổ quốc

Tham gia bình luận

  1. Chu Cuong 2
  2. KKK loy

4 bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *