Bách khoa, Ngày trở về 2020

Chương trình “Bách Khoa: Ngày trở về 2020” Bách khoa – Ngày trở về 2019 đã tạo ra những hiệu ứng tích cực trong cộng đồng Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhiều cựu cán bộ, cựu sinh viên đã bày tỏ mong muốn được tiếp tục “trở về” Bách Khoa vào dịp tháng 10 hàng […]